Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.KRS: 0000204851 Numer konta: 04 1020 2498 0000 8902 0136 2664 PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU

Witamy na stronie

Stowarzyszenia Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego

   Powstało z założeniem stworzenia organizacji działającej lokalnie, obecnie obszar działalności to Polska południowa.  Nasze Stowarzyszenie jest alternatywą i uzupełnieniem dla innych organizacji krótkofalarskich działających na terenie naszego kraju. Stowarzyszenie jest wynikiem działań grupy osób związanych z szeroko pojętym krótkofalarstwem kierowanej przez Jacka SP9CSW, znanego wielu kolegom m.in. z konstrukcji pierwszego uruchomionego w Polsce w 1983 r. przemiennika w paśmie 2m.

W dużej części działalność skzd skupia się na tworzeniu i zarządzaniu grupą przemienników fonicznych oraz przemienników telewizji amatorskiej.

 

 

 

 

……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

PARTNER TECHNICZNY:

ASN.sp z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….